Observera att anbud vill vi ha absolut senast klockan 12.00 auktionsdagen

Har du frågor eller vill lämna anbud skicka e-post till numis.hlm@gmail.com

Möteslokal

Vildparksstugan
Vildparksvägen 9
281 37 Hässleholm