Vi har möte med efterföljande auktion första torsdagen i månaden med undantag för juni, juli och augusti

Nästa möte är torsdagen den 5 september

Bli medlem

Medlemskap i föreningen är ett villkor för att få köpa och sälja på våra auktioner. Vill du bli medlem, betala då medlemsavgiften som är 100 kronor per år.

Betala till Numismatiska föreningen i Hässleholm, bankgiro 463-7559 alternativt överför pengarna till föreningens konto i Handelsbanken Clearningnr: 6754, Kontonr: 661636852.

Sänd också en e-post med uppgift om namn och adress till numis.hlm@gmail.com

Om oss

Föreningen bildades i februari 1970 och har sedan dess haft nio möten med auktion varje år. Vi har dessutom arrangerat ett par större specialauktioner.

Föreningen har ungefär 230 medlemmar, varav mer än hälften bor utanför vad som skulle kunna kallas vårt "egentliga upptagningsområde".

Våra möten

Datum för våra möten hittar du på sidan "Möten". Där finns också auktions- och resultatlistor.

På sidan "Kontakt" hittar du adress och vägbeskrivning till Åttingastugan där vi har våra möten.

Stadgar och integritetspolicy

Försäljningsavgiften är 1 krona per rop plus fem procent av försäljningssumma, dock högst 31 kronor per rop.

Om detta och annat som gäller föreningen kan du läsa i våra stadgar.

Vi behandlarpersonuppgifter i enlighet med reglerna i GDPR